B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/06/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997009546 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 1980 houdende toekenning aan sommige personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten van een toelage voor overwerk en een toelage voor onregelmatige dienst type ministerieel besluit prom. 23/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997009545 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige dienst aan de personeelsleden van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 1989 tot vaststelling van de lijst van de substanties en van de middelen bedoeld bij de wet van 2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het personeel van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » van sommige nadere regels voor de toepassing van arti- kel 7, § 3, b, 2, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontlasting en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen
^