B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997016184 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest
^