B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten type wet prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 bron ministerie van justitie Wet houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021214 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als bandagist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als bandagist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voo type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022547 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten die behoren tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022545 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997014173 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het gebruik van samengedrukt aardgas voor het aandrijven van auto's type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022568 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997022512 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1997 tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, tweede lid, 7, § 1, tiende en elfde lid en 8, § 7, vierde lid van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de ar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997036261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning als geografische benaming van gedistilleerde dranken type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997016197 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verdeling van de betrekkingen van de personeelsformatie van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997027445 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997036262 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanvulling van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de weddeschalen van het personeel van de leergangen voor sociale promotie die onder het Ministerie van

erratum

type erratum prom. 09/07/1997 pub. 08/05/1998 numac 1998022275 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als bandagist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voo

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de bepalingen betreffende de stages die met het oog op het verkrijgen van een graduaat in verpleegkundige verzorging moeten worden gemaakt
^