B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type wet prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de valutadatum van bankverrichtingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor landbouwkundig onderzoek-Gembloux type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016203 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Landbouweconomie type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997011277 bron ministerie van economische zaken, ministerie van financien en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016204 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor landbouwkundig onderzoek-Gent type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022572 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016200 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997036404 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen inzake bouwaanvragen type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen inzake verkavelingsaanvragen type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende het personeelsreglement bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997027446 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het schild voor de classificatie van de landelijke verblijven, verblijven op de boerderij, gemeubileerde vakantiewoningen en gastkamers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/1997 pub. 12/08/1997 numac 1997031364 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 1997 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 januari 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot het aannemen van de statuten van de Haven van Brussel, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdsted

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvi type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997027478 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van het "Comité régional du Trésor" (Gewestelijk Comité van de Schatkist) type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997027369 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van artikel 22 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van het veiligheidsattest voor de type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997027421 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 juni 1989 betreffende de bescherming van de vochtige gebieden met een biologisch belang type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 06/08/1997 numac 1997027386 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus

erratum

type erratum prom. 10/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002100 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken. - Errata type erratum prom. 10/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997027511 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het schild voor de classificatie van de landelijke verblijven, verblijven op de boerderij, gemeubileerde vakantiewoningen en gastkamers. - Errata type erratum prom. 10/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997027477 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 10/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type beschikking prom. 10/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Begrotingsjaar 1997

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de bepalingen betreffende de stages die met het oog op het verkrijgen van een brevet in verpleegkundige verzorging moeten worden gemaakt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997 type overeenkomst prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de Brusselse Agglomeratie voor het begrotingsjaar 1997
^