B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021215 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997016208 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingsformulier voor het verkrijgen van een sociale verzekering ingeval van faillissement, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 bepalend het referentiejaar bepaald in artikel 3, § 8, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewe type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997003550 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot oprichting van een Centrale Eenheid voor de internationale administratieve samenwerking bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van innovatieprojecten op het gebied van het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997036205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en brandbare gassen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997036207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de rationalisatienorm voor een bepaalde instelling voor voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997036214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van de personeelsleden bedoeld in artikel 182, § 1, 3°, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997036206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1988 houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en van het administratief secretariaat type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997036301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds "Groenten en fruit" type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot gedeeltelijke verdeling van het krediet van B.A. 01.02 P.R. 00.10 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 19/02/1998 numac 1998035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende sluiting van de zitting 1996-1997 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot nadere bepaling van de afwijkingsprocedure voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997036114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van afdelingen in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 1997-1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "tekens-taal-middelbaar niveau " ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling « ziekenhuisverpleger » ingedeeld op het vlak van het secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling « Polyvalente Hulpkracht voor de diensten thuis en aan gemeenschappen » ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "traceerder snijder-gradeur" ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "Taal-UF6S - Interactieve Strategie voor mondelinge communicatie" ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "tekens-taal-niveau grondige kennis" ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier van de afdeling "tekens-taal-elementair peil" ingedeeld op het niveau van het lager secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "gegradueerd verpleger" ingedeeld op het vlak van het paramedisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "tekens-taal-niveau grondige kennis " ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie
^