B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997003400 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 28 juli 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997014196 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief tot vastlegging van de regels inzake toewijzing van nummers aan kandidaten voor een spraaktelefonievergunning, vóór de publicatie van het koninklijk besluit dat deze aangelegenheid regelt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de overlegraad voor het officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokosten van een personeelslid van een hogeschool per ambtsgroep voor 1998
^