B.S. Index van de afkondigingen van 28 augustus 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997016232 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Omzendbrief betreffende de procedure van de huwelijksafkondiging en de documenten die dienen overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in het Rijk te bekomen en ten einde een visum gezinshereniging op basis van type omzendbrief prom. 28/08/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000863 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de procedure van de huwelijksafkondiging en de documenten die dienen overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in het Rijk te bekomen en teneinde een visum gezinshereniging op basis van

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten toegekend aan de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken
^