B.S. Index van de afkondigingen van 4 september 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord en een erkenning van een initiatief voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 04/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

arrest

type arrest prom. 04/09/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/09/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997031410 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997031416 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verlenging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 1996 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 januar

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/09/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997031412 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
^