B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997009858 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling bij het Ministerie van Justitie van het taalkader van de centrale diensten en van de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011372 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Uitzendbedrijven type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011371 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Uitzendbedrijven type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011370 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Boekhouding type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011369 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Boekhouding type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012701 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 september 1997 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus 1998 en 1 november 1998 type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997003570 bron ministerie van financien Koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België Erratum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van het gewestelijk ontwikkelingsplan, vastgelegd op 3 maart 1995 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 18/03/1998 numac 1998029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 31 januari 1994 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 17/03/1998 numac 1998029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van haar besluit d.d. 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 31 januari 1994 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij niet-confessioneel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing d.d. 27 februari 1997 van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en het onderwijs voor sociaal-culturele promotie bindend gemaakt w type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere statuutsbepalingen voor het schooljaar 1997-1998 betreffende de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 07/10/2004 numac 2004202903 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de onteigening ten algemenen nutte van een perceel palend aan het "Théâtre VARIA", Skepterstraat 78, te Elsene
^