B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997007209 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1951 betreffende het uniform van de strijdkrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997027597 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingskosten van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/10/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter verlenging van het mandaat van sommige leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bekendmaking van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 1997-1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997027605 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de "invests" toegang hebben tot het Beheersfonds voor afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997027596 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regeringvan 23 december 1993 tot oprichting van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027566 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de prijzen die voor het reizigersvervoer geïnd moeten worden op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997027680 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000772 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type omzendbrief prom. 09/10/1997 pub. 11/06/1998 numac 1998000067 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997002116 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 452 Publiciteit van de vacatures van betrekkingen bij bevordering
^