B.S. Index van de afkondigingen van 11 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997022738 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012706 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het 's nachts tewerkstellen van de werkneemsters in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997021324 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van het park rond de Abdij ter Kameren, van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997003635 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de samenstelling van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat aan de fusie van het Ministerie van Sociale Voorzorg en het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten en tot vaststelling van de duur van d type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997000779 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de basisopleiding van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997003603 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 1991 over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgifte van effecten en waarden type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997022739 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende de keuring der hier te lande geslachte dieren type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014235 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezic type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997003601 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de accijnzen type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997000778 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de trainings- en opleidingscentra voor de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997012708 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 09/04/1998 numac 1997022813 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding

erratum

type erratum prom. 11/10/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998022171 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten. - Erratum
^