B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022753 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 13/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997003593 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de inkomsten uit spaardeposito's type koninklijk besluit prom. 13/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat het Ministerie van Landsverdediging betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hi√ęrarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997011391 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 52 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/1997 pub. 05/03/1998 numac 1998029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Raad van Beroep voor studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap
^