B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling machtiging wordt verleend toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 14/10/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997021357 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de Koninklijke Sterrenwacht van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997021360 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende eervol ontslag aan personeelsleden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027685 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027682 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027687 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik-Moeskroen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036488 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 04/04/1998 numac 1998029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering voor het schooljaar 1996-1997 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 d.d. 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 04/04/1998 numac 1998029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering voor het schooljaar 1995-1996 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 d.d. 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering voor het schooljaar 1996-1997 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 d.d. 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het rijksonderwijs van de werkingstoelagen aa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 28/10/1998 numac 1998029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de jeugdtehuizen en van de daarmee gelijkgestelde verenigingen
^