B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997009915 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011379 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - binnenvaart type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011380 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - binnenvaart type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011381 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 16/01/1998 numac 1997022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000695 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000717 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000700 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 april 1997 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000698 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 1979 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van benoeming van de gewestelijke ontvangers en van het koninklijk besluit van 28 januari 19 type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000697 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 juni 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997011383 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende de verplichting inzake de opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997000699 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onde type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000713 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 mei 1997 tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000712 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 mei 1997 tot uitvoering van artikel 60, § 1, vierde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk wel type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000696 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten en van het koninklijk besluit van 23 april 1986 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998009115 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. - Bericht van adreswijziging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de productiesectoren groenten en witloof beogen type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997027621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende delegaties van bevoegdheden en handtekeningen voor de algemene functionarissen van het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen
^