B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997003383 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties of voor verrichtingen van de ambtenaren der douane of accijnzen type ministerieel besluit prom. 17/10/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997016287 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972

erratum

type erratum prom. 17/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003599 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties of voor verrichtingen van de ambtenaren der douane of accijnzen. - Erratum type erratum prom. 17/10/1997 pub. 14/05/1998 numac 1998035494 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum type erratum prom. 17/10/1997 pub. 14/05/1998 numac 1998035493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport bodybuilding. - Erratum
^