B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997007218 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type koninklijk besluit prom. 23/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997012715 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997027606 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 1995 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 23/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997027607 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 23/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997027602 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Frans

decreet

type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027575 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, de Bi type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027570 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de Pro type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027567 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, de Prot type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027571 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, de Pr type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027578 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het Energiehandvest, de Bijlagen EM, NI, TRM, N, VC, ID, IA, P, G, TFU, D, B, PA, T, de Beslissingen en het Protocol betreffende energieëfficientie en daarmee verbandhoudende milieuaspecten, alsmede de type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027574 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027573 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027579 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, opgemaakt te Helsinki op 17 maart 1992 type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027568 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027580 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband en van de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, opgemaakt te Espoo op 25 februari 1991 type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027576 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, va

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027569 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet waarbij de door het Franse kiescollege rechtstreeks gekozen senatoren betrokken zijn bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de stageverslagen met toepassing van artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de

erratum

type erratum prom. 23/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997027611 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband en van de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, opgemaakt te Espoo op 25 februari 1991. - Errata type erratum prom. 23/10/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de stageverslagen met toepassing van artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de
^