B.S. Index van de afkondigingen van 24 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997014241 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997007220 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1993 tot vaststelling van de bezoldigingsregelen toepasselijk op de personeelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij overeenkomst volgens Belgisch recht werden aangeworven d type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007221 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke overgangsmaatregelen voor de overgang naar niveau 2+ van sommige cartografen bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014244 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014245 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 24/10/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998021017 bron diensten van de eerste minister, vlaams gewest, waals gewest en brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten betreffende het Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling
^