B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste datum voor de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 25/11/1997 numac 1997021364 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse gemeenschap in België achtergelaten bezittingen bij hun deportatie tijdens type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 25/11/1997 numac 1997021363 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot oprichting van een Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse gemeenschap in België achtergelaten bezittingen bij hun deportatie tijdens de oorlog 1 type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022834 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen inzake klinische biologie verricht in het laboratorium van het Prins Leopold Instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen voor het j

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997012759 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 28/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997012879 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste datum voor de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende maatregelen ten voordele van de risicogroepen. - Erratum
^