B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997009692 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 1997-1998 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997011397 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van uitsluitende vergunningen voor de exploratie en de exploitatie van koolwaterstoffen van het continentaal plat en in de territoriale zee type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007222 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de commissie voor de eindexamens in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 1996-1997 type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit van 17 september 1981 tot aanpassing van sommige bepalingen die gelden voor de ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut geviseerd in artikel 24, § 1, van de wet van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997027663 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de steunregeling voor investeringen ten behoeve van de sociale markteconomie in het kader van de uitvoering van het Enig Programmeringsdocument van Doelstelling nr. 2 type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997011390 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 29 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011394 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 53 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003605 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/10/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997027623 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 september 1989 houdende regeling van de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van de Waalse Gewestraad van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen van type besluit van de waalse regering prom. 30/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997027650 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines" type besluit van de waalse regering prom. 30/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997027618 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/10/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997003616 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^