B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003595 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 5,75 % - 28 maart 2008" type ministerieel besluit prom. 31/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011395 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 31/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007219 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap

document

type document prom. 31/10/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003618 bron ministerie van financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/10/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs
^