B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016318 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 09/03/1998 numac 1997036471 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs en van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 28/02/1998 numac 1998035181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 07/02/1998 numac 1997035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluide type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT-personeelsleden betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997036463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/1997 pub. 07/03/1998 numac 1998029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/1997 pub. 20/03/1998 numac 1998029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende de aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de R

erratum

type erratum prom. 04/11/1997 pub. 13/08/1998 numac 1998035919 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning. - Erratum
^