B.S. Index van de afkondigingen van 5 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de productie van zaaizaden type koninklijk besluit prom. 05/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998007017 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 1973 betreffende de organisatie van de ambtengroepen tot dewelke de onderofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst behoren en tot wijziging van h type koninklijk besluit prom. 05/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007019 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1991 betreffende de medische geschiktheid voor dienst op zee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998014008 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de zonale advies- en coördinatiecommissies van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 10/04/1998 numac 1998029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 betreffende de pedagogische dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden in het onderwijs voor sociale pr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden
^