B.S. Index van de afkondigingen van 19 maart 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998016086 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 23/04/1998 numac 1998003213 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022235 bron ministerie van volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommige artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998012183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 67 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022220 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Regering van 26 september 1996 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25 juli 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het personeel dat werkzaam is bij het Ministerie van het Brus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25 juli 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het personeel dat werkzaam is bij sommige instellingen van op type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een lid vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de middenstand ter vervanging van een aftredend lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstede

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de aanvragen om stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en van de voorschriften voor het openbaar onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 19/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998027208 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 24 oktober 1991 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de leercontracten en leerverbintenissen in de permanente vorming voor de middenstand e

decreet

type decreet prom. 19/03/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998027199 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Regering van de Republiek Hongarije, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 25 maart 1997 type decreet prom. 19/03/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998027201 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Regering van de Republiek Polen, anderzijds, met inbegrip van de uitleggende verklaringen, opgem type decreet prom. 19/03/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Regering van de Republiek Polen, anderzijds, met inbegrip van de uitleggende verklaringen, opgem type decreet prom. 19/03/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998027198 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Regering van de Republiek Hongarije, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 25 maart 1997

erratum

type erratum prom. 19/03/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998027312 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de aanvragen om stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en van de voorschriften voor het openbaar onderzoek. - E type erratum prom. 19/03/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998022459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. - Erratum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/03/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998031246 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de modellen van de jaarrerekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^