B.S. Index van de afkondigingen van 1 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998022253 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998021107 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Vlaamse Gewest, van het Gravensteen te Gent

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/1998 pub. 15/04/1998 numac 1998011134 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juni 1975 tot vaststelling der perimeters voor het vervoer met taxi's type ministerieel besluit prom. 01/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998011130 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen in toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden

erratum

type erratum prom. 01/04/1998 pub. 09/09/1999 numac 1999021377 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Vlaamse Gewest, van het Gravensteen te Gent. - Erratum
^