B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998011140 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beoordelingscomité voor de toekenning van toelagen aan het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit

decreet

type decreet prom. 06/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake kinderwelzijn en hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 06/04/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de regeling inzake preventieve schorsing in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs type decreet prom. 06/04/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en Bijlage, gedaan te Luxemburg op 28 oktober 1996 type decreet prom. 06/04/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap van België, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Vlaamse Gewest van België

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/04/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden en van de procedures betreffende de hoedanigheid van sportman van hoog niveau of van sportbelofte om studies te kunnen verzoenen met sportbeoefening op hoog niveau
^