B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 1998

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998035605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet tot erkenning en subsidiëring van musea type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 24/06/1998 numac 1998035638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het statuut van de leersecretaris
^