B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002052 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van : 1° het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende grif type ministerieel besluit prom. 08/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998011148 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitters van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan
^