B.S. Index van de afkondigingen van 9 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998011143 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de Algemeen Penningmeester van het Commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Hannover in 2000 type ministerieel besluit prom. 09/04/1998 pub. 07/05/1998 numac 1998007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 betreffende het uniform van de militairen type ministerieel besluit prom. 09/04/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998011142 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027464 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1994 tot 31 maart 1995 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998027469 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers in dienst bij de voormalige 'Office de la Navigation' toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 januari 199 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 06/05/1998 numac 1998027286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van het beheer en de bescherming van grondwater type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998027468 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1995 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998027294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 1995 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998027296 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijdragen voor het gebruik van de vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998027299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van bevoegdheidsopdrachten aan de vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de kabinetten type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027465 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1995 tot 31 maart 1996 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027466 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1996 tot 31 maart 1997 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027467 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1997 tot 31 maart 1998 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027463 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1993 tot 31 maart 1994 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998027313 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de door de "Société régionale wallonne du Logem

decreet

type decreet prom. 09/04/1998 pub. 23/04/1998 numac 1998027266 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Mercado Comun del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds, de gezamenlijke verklaring, de briefwis type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027253 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Paraguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 6 oktober 1992 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027254 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Bolivia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 25 april 1990 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027260 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en van het Protocol, opgemaakt te Brussel op 4 novemb type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027257 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Hong Kong inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 7 oktober 1996 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027262 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Georgië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 23 juni 1993 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027256 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Viëtnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Hanoi op 24 januari 1991 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 03/06/1998 numac 1998027326 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest betreffende een toenadering van de voor buitenlandse betrekkingen bevoegde besturen type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027251 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en van het Protocol, opgemaakt te Brussel op 24 januari 1996 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027258 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kiëv op 20 mei 1996 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027255 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Mercado Comun del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds, de gezamenlijke verklaring, de briefwis type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027265 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 4 maart 1996 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 06/05/1998 numac 1998027288 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van een "Institut scientifique de Service public " (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) in het Waalse Gewest (1) type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027261 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en de briefwisseling, opgemaakt te Nicosia op 26 februari 1991 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027259 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Algiers op 24 april 1991 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027264 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Moldavië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kisjinev op 21 mei 1996 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027263 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 27 maart 1996 type decreet prom. 09/04/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998027252 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en van het Protocol, opgemaakt te Brussel op 15 juli 1992
^