B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998003220 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot vaststelling van de rentevoet van de in 1998 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998014104 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1995 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998014099 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 24 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het model van het getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/04/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/04/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de Koninklijke Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 10/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998009482 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
^