B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 1998

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de centrale reaffectatiecommissie voor het gesubsidiee
^