B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998002054 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1995 tot vaststelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 15/04/1998 pub. 12/08/1998 numac 1998035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 7, § 5 van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/04/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen
^