B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998027307 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 00 van de organisatieafdelingen 04, 05 en 08, en programma 03 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/1998 pub. 16/06/1998 numac 1998029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het oprichten en het laten werken van een betaaltelevisie-instelling worden gemachtigd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/1998 pub. 12/08/1998 numac 1998029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de werking van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gespecialiseerd gegradueerd verpleger (-ster),

erratum

type erratum prom. 20/04/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(ster), ge

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/04/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het percentage media dat de bibliotheken van de categorieën I, II en III moeten aankopen om werkingstoelagen te verkrijgen
^