B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/1998 pub. 24/04/1998 numac 1998016099 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s-gebied VIIe type ministerieel besluit prom. 22/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998016101 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoerings-bepalingen van administratieve sancties in het kader van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 22/04/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998016112 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoeringsbepalingen van de administratieve sancties in het kader van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking va
^