B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 24/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998003212 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot de Zesde algemene wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 24/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998003249 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen type koninklijk besluit prom. 24/04/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998011173 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring geheel het land bestrijkt van het Ministerie van Economische Zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/1998 pub. 21/05/1998 numac 1998012292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 april 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende mandaatsontheffing en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons-Hainaut »

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 24/04/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998021186 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Benoemingen type document van de diensten van de eerste minister prom. 24/04/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998021180 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslagen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan de openbare bibliotheken voor het jaar 1998
^