B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998022591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew
^