B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998022297 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998003276 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 29/04/1998 pub. 02/07/1998 numac 1998022316 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998003242 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/04/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijf
^