B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998021191 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van een Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het poeder- en netlakken van metaal alsmede het maken van verdelingsautomatisatieapparaten voor de audiovisuele industrie en productiemachines bestemd voor de pharmaceutische en type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die elementen vervaardigen voor machinaal lassen, inzon type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en stalen gebinten monteren en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economi type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit constructie van spoorwegmaterieel, gelegen op het Brugse grondgebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 30/04/1998 pub. 21/05/1998 numac 1998003250 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/1998 pub. 04/06/1998 numac 1998011169 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 61 houdende registratie van een buitenlandse kredietinstelling en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/04/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van ondernemingsoverdracht type besluit van de waalse regering prom. 30/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998027359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verlening van toelagen voor afvalpreventie en -beheer aan de ondergeschikte besturen

erratum

type erratum prom. 30/04/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998027395 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van ondernemingsoverdracht. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031244 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1978 tot bepaling van de regels, voor het Brussels Gewest, voor de erkenning van de centra voor maatschappelijke dienstverlening en voor de t
^