B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998016172 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035831 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016327 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIa
^