B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/1998 pub. 23/07/1998 numac 1998000464 bron ministerie van justitie en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst type ministerieel besluit prom. 12/07/1998 pub. 23/07/1998 numac 1998000463 bron ministerie van justitie en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de directeur van de Algemene Politiesteundienst
^