B.S. Index van de afkondigingen van 22 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016247 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1998 tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling va type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij vanaf het academiejaar 1998-1999 nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisatiestudies in de Hogescholen ingericht kunnen worden of erkend en toegelaten tot de toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het naslagdossier van de afdeling betiteld « Kledij : Verkoper -Retoucheur (Retoucheuse) » (code 524115S20D1) gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het naslagdossier van de afdeling betiteld « Technicus aanwending informatica » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie wordt goedgek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de naslagdossiers van de opleidingseenheden betiteld « Taal : initiatie tot/in XXX voor toerisme - UF1 » , « Taal : initiatie tot/in XXX voor toerisme - UF2 » (code 730X82U11D1), « Taal : init type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de naslagdossiers van de opleidingseenheden « Informatica : principes en programmatiemethodes » , « Informatica : Proceduretaal » (code 752206U32D1), « Informatica : Taal afgestemd op het behe

erratum

type erratum prom. 22/07/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij vanaf het academiejaar 1998-1999 nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisatiestudies in de Hogescholen ingericht kunnen worden of erkend en toegelaten tot de toelagen. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 2 september 1994 tot oprichting van een leercommissie bij toepassing van artikel 34 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette o
^