B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022519 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998011237 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen van producten gevuld met gevaarlijke stoffen en die aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022515 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014190 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014192 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 juni 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998036097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de regeringscommissarissen bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998036017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en van het besluit van de Vlaamse regering van 31 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998036159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende de erkenning en betoelaging van streekplatformen in het kader van het regionaal economisch beleid en het afsluiten van streekcharters type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998036010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van het lager onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 betreffende het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998036288 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de u type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de loopbaanonderbreking in sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1996 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998036032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 1994 tot vaststelling van de vormvoorschriften na te leven door de aanvrager van een bouw- of verkavelingsvergunning bij de verzending van de rappelbrief type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende sluiting van de zitting 1997-1998 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998035991 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft het verlof voor opdracht bij een ministerieel kabinet type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998036061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het zeegeld betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998036131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor en de voorwaarden van betoelaging van internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998036071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 houdende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart, behalve wat de rechtspositie van de graden van type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998035990 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 1996 tot uitvoering, wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de ver type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998035958 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 betreffende de Centra voor Menselijke Erfelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035938 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van afdelingen in het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie voor het schooljaar 1998-1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van afdelingen in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 1998-1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998035957 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het beheer en de werking van het fonds bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998035934 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Milieumaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998027547 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie betreffende de beroepen ingesteld bij de Regering type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027483 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027481 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027482 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998027510 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027484 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Erezée type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027485 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Beloeil type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998027505 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de erkennings- en adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998027503 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van geldmiddelen aan het Bestaanszekerheidsfonds voor bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998027478 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de opleidingscheques

decreet

type decreet prom. 23/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998027451 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Regering van de Republiek Chili, enerzijds, en de Regering van het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, anderzijds, opgemaakt te Santiago op 3 type decreet prom. 23/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998027453 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en enkele samenhangende akten, de Bijlage, de aanvullende Protocollen en de S type decreet prom. 23/07/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998027454 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende vaststelling van het Waalse volkslied type decreet prom. 23/07/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998027449 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Regering van de Republiek Chili, enerzijds, en de Regering van het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, anderzijds, opgemaakt te Santiago op 3 type decreet prom. 23/07/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998027455 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bepaling van de feestdag en de emblemen van het Waalse Gewest type decreet prom. 23/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998027489 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium type decreet prom. 23/07/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998027450 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en enkele samenhangende akten, de Bijlage, de aanvullende Protocollen en de S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het herstructureringsplan 2000-2004 van de « Université de Liège »

erratum

type erratum prom. 23/07/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998027546 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten. - Errat type erratum prom. 23/07/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1996 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap. - Erratum
^