B.S. Index van de afkondigingen van 24 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998011239 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 januari 1998 in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 febru type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van toepassing van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998012681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de sociale werkplaatsen en de « entreprises d'insertion » van de privé- sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de universitaire ziekenhuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998035995 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998035993 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voo type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998036100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot voorlopige verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 1998 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor de Hogescholen
^