B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998016187 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035944 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van artikel 3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 17 juli 1997 houdende de tijdelijke erkenning van een controlearts, van een laboratorium en van de procedure voor dopingcontrole van de International Tennis Fe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement in het buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon basisonderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement in het buitengewoon basisonderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 14 juni 1993 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering voor het schooljaar 1997-1998 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de commissie die belast is met het uitbrengen van adviezen inzake de werving in he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging artikel 35 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 betreffende de erkenning van de diensten voor Hulpverlening in open milieu en de toekenning van toelage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement in het gewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan sommige inrichtende machten toelating wordt verleend één enkele Participatieraad in te richten voor twee schoolinrichtingen waarvan er één minder dan honderd leerlingen telt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overeenkomst inzake inschakeling in het maatschappelijk en beroepsleven van de centra voor altenerende opleiding en onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het niet confessioneel vrij secundair onderwijs
^