B.S. Index van de afkondigingen van 29 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009637 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998007166 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 houdende vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 29/07/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998007200 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum type erratum prom. 29/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998007203 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum
^