B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 19/08/1998 numac 1998035947 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabricer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/07/1998 pub. 16/10/1998 numac 1998000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden type omzendbrief prom. 30/07/1998 pub. 10/03/1999 numac 1998000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 30/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998003414 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^