B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998016190 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 31/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998003430 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende verdeling van de niet-gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bezoldigd met de weddeschaal 10S3 over de verschillende groepen van betrekkingen bij de buitendiensten van de Administrat type ministerieel besluit prom. 31/07/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998003433 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende wijziging van de modaliteiten van aanstelling van de revisor bij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage van 1,5 miljoen aan de U.L.B., « Cellule Tutorat »

erratum

type erratum prom. 31/07/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998003510 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende wijziging van de modaliteiten van aanstelling van de revisor bij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting. - Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 31/07/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998003424 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^