B.S. Index van de afkondigingen van 7 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud
^