B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998007204 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de Algemene Inspectie van de Diensten van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 100 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en tot wijziging van de onderwijswetgeving

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998033094 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in de organismen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 november 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte in het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/09/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de regeling van een uurroosteraanvulling en de voorlopige overdracht van lestijden in het onderwijs met volledig leerplan ten gunste van een door de Duitstalige gemeenschap georganiseerde

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998022627 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^