B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998027557 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 14 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest vo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998036076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

erratum

type erratum prom. 08/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036143 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/09/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998003471 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/09/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998003469 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 08/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998027596 bron ministerie van het waalse gewest Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Directieraad van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"
^