B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/1998 pub. 19/09/1998 numac 1998016254 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/09/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van het presentiegeld en van de vergoedingen die toegekend worden aan personen behorend tot de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in
^